چوب پنبه

چوب پنبه های طبیعی سازگار با محیط زیست

20

چوب پنبه یک ماده بسیار همه کاره است که ضربه را جذب می کند، خاصیت ارتجاعی دارد و از بو جلوگیری می کند و برای جا کفشی عالی است. 

18

آن پد پشتیبانی قوس چوب پنبه ای در داخل کارخانه Bangni با انعطاف پذیری بسیار ساخته شده است.با استفاده از تکنولوژی ساخت خاص، چوب پنبه ها پس از پوشیدن به راحتی شکسته نمی شوند.

سبز