پارچه

پارچه های ذکر شده موجود است:

پارچه تریکو j تک پوش / مخمل / فلانل

 پارچه جیر

 میکروفیبر

چرم

پنبه

پارچه سفارشی نیز موجود است

ما پارچه ای با وزن ، رنگ و ضخامت مختلف متناسب با نیاز مشتری داریم.

008
009
012

همچنین ما کارخانه تولید کفی Dow Dupont (Intelifresh) هستیم