چاپ سابلیمیشن داخلی

امکانات

2 دستگاه چاپ

1 دستگاه چاپ سابلیمیشن

1 دستگاه دایک کات سه بعدی

تولید سالانه

1-2 میلیون جفت کفی

برش لیزری
چاپ
چاپ در رول