قالب سازی

امکانات

4 دستگاه قالب گیری سرد

2 دستگاه قالب گیری گرم

2 خط مونتاژ 15 متری

1 خط 8 متری QC و بسته بندی

خروجی سالانه

کفی 2 میلیون جفتی