قالب گیری

امکانات

4 دستگاه قالب گیری سرد

2 دستگاه قالب گیری گرم

2 خط مونتاژ 15 متری

1 خط QC و بسته بندی 8 متری

تولید سالانه

2 میلیون جفت کفی