تزریق پلی اورتان

امکانات

2 دستگاه PU

دستگاه 1 ژلی

دستگاه 2 عدد پی سی

1 دستگاه نمونه

تولید سالانه

2 میلیون جفت کفی