مراقبت از پا ژل سیلیکونی

مرور بر اساس: همه
 • Toe Spreader with Bunion Shield

  پخش کننده انگشت پا با سپر بونیون

  شماره قالب: BNG-04
  امکانات: جداکننده انگشت پا و اصلاح کننده بونیون
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد بونیون، هالوکس والگوس، بانیونت، انگشتان چکشی، پنجه پا
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Toe Spreader with 2 Loop

  پخش کننده انگشت با 2 حلقه

  شماره قالب: BNG-03
  امکانات: جداکننده انگشت پا و اصلاح کننده بونیون
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد بونیون، هالوکس والگوس، بانیونت، انگشتان چکشی، پنجه پا
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Toe Spreader with 1 Loop

  پخش کننده انگشت پا با 1 حلقه

  شماره قالب: BNG-02
  امکانات: جداکننده انگشت پا و اصلاح کننده بونیون
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد بونیون، هالوکس والگوس، بانیونت، انگشتان چکشی، پنجه پا
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Themoplatic an-slip heel pad

  پد پاشنه ضد لغزش Themoplatic

  شماره قالب: BNG-03
  امکانات: لیوان پاشنه ضد لغزش
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد درد پاشنه، خار پاشنه
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Orthopedic Gel ball of foot pad

  پد توپی ژل ارتوپدی

  شماره قالب: BNG-03
  امکانات: پد توپی
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد درد کف پا
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Heel liner cushion

  کوسن آستر پاشنه

  شماره قالب: BN-909
  امکانات: پد پاشنه پا
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 500
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد درد پاشنه، بالشتک پاشنه
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Gel heel cushion footcare

  مراقبت از پا بالشتک پاشنه پا ژل

  شماره قالب: BNG-07
  امکانات: لیوان پاشنه ژل
  اندازه: S/L
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد درد پاشنه، خار پاشنه
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Gel Ball of Foot Cushions

  بالشتک های ژل پا

  شماره قالب: BNG-02
  امکانات: پد توپی
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد درد کف پا
  بهره وری روزانه 10000 جفت
 • Gel arch support pad

  پد نگهدارنده قوس ژل

  شماره قالب: BNG-12
  امکانات: پد پشتیبانی قوس
  اندازه: یک سایز مناسب همه
  MOQ: 200
  بسته: جعبه کاغذ، جعبه تاول، جعبه PET
  کاربرد درد قوس، زانو درد، کمر درد
  بهره وری روزانه 10000 جفت